BANGABASI MORNING COLLEGE

19, Rajkumar Chakraborty Sarani, Kolkata, Pin:700009

Phone: (033) 23509210 E-Mail: bangabasimorning@gmail.com Website: www.bangabasimorning.edu.in

Stream : BSC HONS, Hons. Subj :PHYSICS (H)Category : OBCB

Sr.NoRegistrationNoNameAggregate (A)1stSubject1stSubject Marks (B)2ndSubject2ndSubject Marks (C)MeritMarks(A+B+C)Category
11852100827DEBPRASAD KARMAKAR370.00PHYSICS93MATHEMATICS98561.00OBC B
21852102468SRIJANI DUTTA349.00PHYSICS85MATHEMATICS96530.00OBC B
31852103424SUVADEEP BARIK343.00PHYSICS92MATHEMATICS86521.00OBC B
41852103181SOHAM DAS336.00PHYSICS87MATHEMATICS77500.00OBC B
51852106672STALI MONDAL303.00PHYSICS73MATHEMATICS63439.00OBC B
61852100314RAHUL SHAW294.00PHYSICS68MATHEMATICS62424.00OBC B
71852103155RADHARANI KAPRI288.00PHYSICS58MATHEMATICS78424.00OBC B
81852102945SUSMITA BASAK281.00PHYSICS51MATHEMATICS60392.00OBC B
91852106315PINTU KUMAR248.00PHYSICS56MATHEMATICS54358.00OBC B
101852100237DEBOJYOTI SAHA ROY264.00PHYSICS50MATHEMATICS42356.00OBC B
111852103440 RUDRA PRASAD GHOSH218.00PHYSICS44MATHEMATICS44306.00OBC B

.
PRINT DATA  || EXPORT TO EXCEL